Overenie registrácie pretekára / Slovak Sailing Federation Membership Validation
Rok / Year Klub / Club Číslo / Number