ELEKTRONICKÉ HLASOVANIE GZ SZJ – VOLEBNÝ PORIADOK SZJ

Generálne zhromaždenie SZJ potrebuje schváliť zakomponované zmeny na základe stretnutia GZ 10.februára 2024, v Ružomberku a nových Stanov SZJ.

Dnes (streda 10.4.) budeme posielať na kluby a ich zástupcov email s novým VOLEBNÝM PORIADKOM a link na ONLINE HLASOVANIE. Až keď GZ odsúhlasí per rollam tento Volebný poriadok môžu prebehnúť ďalšie voľby do komisií a komory SZJ a na Zástupcu športovcov.

Termín na hlasovanie - schválenie volebného poriadku klubmi je 15.apríla 2024 , o polnoci.

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  10.04.2024