Výsledok posúdenia súladu SZJ stanov 2024 s § 19 - 23 zákona o športe

Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR potvrdilo, že naše Stanovy sú v plnom súlade so zákonom. Ďakujeme tým, čo ich pripravovali a pripomienkovali za dobré návrhy a komentáre, ktorými sa Stanovy doladili do aktuálnej podoby.

Informáciu vložil : Martin Mydlik  14.03.2024