Obchodná verejná súťaž: Plachetnica OPTIMIST

SZJ vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj hnuteľného majetku SZJ: Plachetnica OPTIMIST FAR EAST Champion. Bližšia špecifikácia predmetu a podmienky súťaže sú zverejnené v prílohe tejto aktuality.

Prílohy :
1765_Obchodná verejná súťaž Optimist.pdf

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  01.03.2024