VÝZVA NA KLUBY - GENERÁLNE ZHROMAŽDENIE SZJ 2024

VÝZVA na kluby v súvislosti s GENERÁLNYM ZHROMAŽDENÍM SZJ 2024.:

1. Vyplňte PRIHLÁŠKU na GZ SZJ online (z mailu na predesdov klubov 8.1.24) - prihláste zástupcov za klub, ktorí budú hlasovať a aj všetkých ostatných hostí z vášho klubu (napr.prezentujúcich a ocenených športovcov).

2. Nominujte vašich KANDIDÁTOV k VOĽBÁM do vedenia SZJ (viď email na predsedov klubov 10.1.24) - do 4.2. musí mať každý kandidát vyplnený ONLINE formulár, aby mohol byť volený na GZ SZJ. To sa týka aj návrhov a zozbierania hlasov pre ZÁSTUPCU ŠPORTOVCOV.


Ak potrebujete informácie alebo pomoc s vyplnením formlárov ozvite sa generálnej sekretárke szj@sailing.sk.

Návrh finálnej verzie nových STANOV SZJ spolu s vysvetľujúcou pdf prezentáciou bude 25.1.2024 zverejnený v Sekcii Dokumenty “OA”.

Informáciu vložil : Gabriela Dolanová  25.01.2024